Het bedrijfsbureau van Exterio

Hoewel lang niet altijd zichtbaar, is er de laatste maanden hard gewerkt door de mensen van het bedrijfsbureau. Het voorbereiden en uitwerken van de plannen voor 2019, het bespreken hiervan met Domijn én het komen tot een eindresultaat dat voor alle partijen duidelijk en aanvaardbaar is, vraagt zijn tijd en moet vooral zorgvuldig gebeuren. Het […]