Exterio, RGS planmatig onderhoud, een volgende stap…

Sinds 2014 voert Exterio het  planmatig onderhoud (PO) van de buitenschil van een groot deel van het bezit voor Domijn uit.  De samenwerkingsvorm die we toepassen is Resultaatgericht Samenwerken (RGS). De eerste jaren is er door Exterio en Domijn veel energie gestoken om op basis van de gewenste kwaliteitsniveaus voor alle complexen passende onderhoud scenario’s […]