Actueel

Blog: het mooie vak ‘Schilder’

Je staat er niet altijd bij stil, en dat hoeft ook niet, maar dat het vak zijn oorsprong vindt in de vroege middeleeuwen, betekent dat het al eeuwen bestaat.

Door die eeuwen heen heeft het ontwikkelingen doorgemaakt die het heeft gebracht tot het beeld dat we er anno 2019 van hebben. Kijk om je heen en stel vast dat heel veel van wat we zien is beschermd of verfraaid door een coating, aangebracht met veel verschillende technieken, maar nog steeds ook handmatig.

Als we alleen daarbij blijven: Het handmatige….

Hoe is dat al niet veranderd door ontwikkeling van verschillende hulpmiddelen?!

Maar niet alleen het aanbrengen van verf heeft zich ontwikkeld, ook de ondergronden waarop verf wordt aangebracht ontwikkelen zich. Ook hier vraagt het voor de schilder “aanpassen aan de omstandigheden”.

En wat denk je van de “verf” zelf, die ontwikkelt zich als een razende door wettelijke bepalingen en nieuwe ontdekkingen. Juist dit, het “aanpassen aan omstandigheden” het beoordelen wat ondergrond en omstandigheden van je vragen, en daarbij de toepassing van het juiste materiaal, dat maakt de vakman van vandaag!! Het vak vanuit de middeleeuwen heeft zich ontwikkeld tot een vak dat veel meer is dan het simpel aanbrengen van een laag verf.

De vakman van vandaag moet kennis hebben van de verschillende ondergronden en de zwakheden in de constructies herkennen. Moet op de hoogte zijn van wat de eerste tekenen van verval zijn. Kennis hebben van levensduren en hierop inspelen. Planmatig kunnen denken en handelen. In het werk kunnen beoordelen wat de ondergrond nodig heeft. De juiste materiaalkeuze kunnen maken. Op een juiste manier gebruik kunnen maken van meetinstrumenten en technieken die hem goede informatie verschaft… en zo kun je nog even doorgaan.

Het Vak “Schilder” is er alleen maar aantrekkelijker op geworden.

En dat mogen we ook uitstralen!!

Enthousiast geworden? Op dit moment zijn wel volop in gesprek met het Techniekhuis in Hengelo. Dat is de plek waar aankomende bouwprofessionals samenkomen om de beste in hun vak te worden. We zijn op zoek naar mensen die dat wel zien zitten: wil jij invulling geven aan het mooie en brede beroep ‘de allround onderhoudsman- of vrouw’? Neem dan contact op met ondergetekende of met het Techniekhuis.

Engelbert Moes, al 50 jaar werkzaam in de schilders-/onderhoudsbranche