Search
Close this search box.

Actueel

Exterio, RGS planmatig onderhoud, een volgende stap…

Sinds 2014 voert Exterio het  planmatig onderhoud (PO) van de buitenschil van een groot deel van het bezit voor Domijn uit.  De samenwerkingsvorm die we toepassen is Resultaatgericht Samenwerken (RGS).

De eerste jaren is er door Exterio en Domijn veel energie gestoken om op basis van de gewenste kwaliteitsniveaus voor alle complexen passende onderhoud scenario’s te ontwikkelen en ten uitvoer te brengen. Ook het samenwerkingsproces is door de jaren met elkaar vorm gegeven.

Door de samenwerking hebben we o.a. kunnen bijdragen aan het uniformeren van het planmatig onderhoud, het verkrijgen van voorspelbare onderhoudskosten, het verhogen van de klanttevredenheid, het delen en ontwikkelen van kennis het verduurzamen van het onderhoud.

Afgelopen twee jaar is ook de koppeling gemaakt om het planmatig onderhoudsproces af te stemmen op het proces van de complexmatige verduurzaming zodat realisatie van energetische verbeteringen en het planmatig onderhoud slim gecombineerd kunnen worden.

Om in de toekomst Domijn nog beter van dienst te kunnen zijn bij het adviseren over het onderhoud en informatie te kunnen verstrekken voor vastgoedsturing en assetmanagement zijn recent alle meerjaren onderhoudscenario’s van alle complexen in het programma Vastware ingevoerd. Vastware is software voor professioneel planmatig onderhoud.

Het was een hele klus om alles van bestaande systemen over te zetten naar de Vastware omgeving maar inmiddels is dit succesvol uitgevoerd.

Door deze migratie kunnen we samen met Domijn het PO verder gaan optimaliseren door b.v. het afvlakken van pieken in de onderhoudsbegroting, het sturen op het verlagen van onderhoudskosten per complextype en het tijdig signaleren van afwijkingen op complexniveau.

Daarnaast kunnen we managementdashboards inrichten zodat Domijn altijd kan beschikken over de gewenste informatie voor het planmatig onderhoud. Een mooie nieuwe stap in de samenwerking.

Dick van der Geest, Exterio Vastgoedpartners