Search
Close this search box.

Actueel

Het bedrijfsbureau van Exterio

Hoewel lang niet altijd zichtbaar, is er de laatste maanden hard gewerkt door de mensen van het bedrijfsbureau.

Het voorbereiden en uitwerken van de plannen voor 2019, het bespreken hiervan met Domijn én het komen tot een eindresultaat dat voor alle partijen duidelijk en aanvaardbaar is, vraagt zijn tijd en moet vooral zorgvuldig gebeuren.

Het groene licht is gegeven en we kunnen met de werkzaamheden aan de slag. De bewoners worden conform de planning geïnformeerd en de werkzaamheden opgestart. Op zich lijkt het niet zo bijzonder, maar het wordt pas mogelijk door een optimale samenwerking tussen de mensen van Domijn enerzijds en de leden van het bedrijfsbureau aan de andere kant.

Dit jaar is vooral uitzonderlijk vanwege het feit dat er een groot werk gaat worden aangepakt. Een werk dat ook door partijen gezamenlijk gaat worden uitgevoerd, hierover meer in najaar van 2019. Hier wordt de kracht van Exterio duidelijk!