Actueel

Van keuring tot monitoring van vastgoed

De werkzaamheden van Exterio Vastgoed partners worden uitgevoerd volgens RGS- methodiek (Resultaat Gericht Samenwerken). Binnen deze methodiek is het van belang dat op elk moment de staat van onderhoud in beeld is. Niet alleen voor Exterio, maar zeker ook voor de opdrachtgever.

Rudy Staman, RGS-inspecteur voor Exterio en SW Vastgoedverbetering, is twee jaar geleden vanuit de bouwwereld bij SW Vastgoedverbetering en Exterio komen werken, waarbij de vraag vanuit SW en Exterio “heb je affiniteit met keuringen en het geautomatiseerd verwerken van data van keuringen?” een belangrijke was. Een paar maanden na zijn komst werd besloten de tool ‘Property Plan’ SW en Exterio-breed in te gaan voeren. Binnen Exterio en haar partners had men inmiddels ervaring opgedaan en was eenieder zeer tevreden.

RGS voor Domijn

Sinds 2014 voert Exterio Vastgoedpartners het planmatig onderhoud van de gevels van een groot deel van het bezit voor Domijn uit. De samenwerkingsvorm die we toepassen is Resultaatgericht Samenwerken (RGS).

De eerste jaren is door Exterio Vastgoedpartners en Domijn veel energie gestoken om op basis van de gewenste kwaliteitsniveaus voor alle complexen passende onderhoud scenario’s te ontwikkelen en ten uitvoer te brengen.Ook het samenwerkingsproces is door de jaren met elkaar vorm gegeven.

Door de samenwerking hebben wij onder andere kunnen bijdragen aan het uniformeren van het planmatig onderhoud, het verkrijgen van voorspelbare onderhoudskosten, het verhogen van de klanttevredenheid, het delen en ontwikkelen van kennis het verduurzamen van het onderhoud.

Afgelopen twee jaar is ook de koppeling gemaakt om het planmatig onderhoudsproces af te stemmen op het proces van de complexmatige verduurzaming zodat realisatie van energetische verbeteringen en het planmatig onderhoud slim gecombineerd kunnen worden.

Wat is het resultaat van deze aanpak en  hoe draagt het bij aan Totaal ontzorging?

Goede inspecties in het voortraject zorgen ervoor dat er goede onderhoudsplannen/-scenario’s worden gemaakt, waarbij risico’s, zowel technisch als financieel, goed worden afgedekt. Het uniforme inspectie- en keuringsproces zorgt ervoor dat onderbouwde en objectieve informatie vanuit de inspecties beschikbaar komt.

Sinds de introductie van Property Plan bij Exterio zijn er al vele objecten/complexen op een uniforme manier ingevoerd. De resultaten kunnen ook in overzichten worden vergeleken. Door de resultaten van de keuringen te vergelijken met de prestatie-eisen krijgen we beter zicht op de door ons geleverde kwaliteit. Na analyse bespreken we de resultaten intern met onze voorlieden. Zo ontstaat een dynamisch leerproces waarbij we onszelf constant proberen te verbeteren.

Tenslotte helpen de duidelijke procedures en de verkregen data ons bij het VGO-keurmerk. Het voeren van dit keurmerk wordt vaak gevraagd door opdrachtgevers in de RGS-samenwerkingen. Een duidelijk en geborgd inspectie- en keuringsproces vormt een belangrijk onderdeel binnen zowel het VGO-keurmerk als de RGS-samenwerking.